II Congrés de persones amb càncer i familiars

Auditori AXA Barcelona

18 de juny